Online savjetovanje

Online podrška

Podrška za pripremu, razvoj i implementaciju EU grant projekata je usluga namenjena svim zainteresovanim državnim i javnim institucijama, akademskoj zajednici, turističkim zajednicama, organizacijama civilnog društva i institucijama lokalne samouprave koje već pripremaju projekte za neki od javnih konkursa EU ili tek imaju nameru aplicirati na neki od programa/fondova EU.

Finansiranje od strane EU dostupno je gotovo za svako tematsko područje, od poljoprivrede do zaštite životne sredine, od ljudskih prava i civilnog društva do visoke tehnologije i bezbednosti.

U korišćenju sredstava EU mogu da učestvuju apsolutno svi, od vlada država, do jedinica lokalne samouprave, od privatnih firmi do NVO i pojedinaca. Procenjuje se da samo Evropska komisija godišnje dodeli preko milijardu evra za različite grant projekte.

Samo u 2011. godini, Delegacija EU u BiH je objavila 14 javnih konkursa za dostavljanje predloga projekata za nepovratna (grant) sredstva EU u ukupnoj vrednosti od 24 milijona evra.

Podrška za pripremu, razvoj i implementaciju EU grant projekata, u zavisnosti od Vaših potreba,  pruža odgovore na sveukupna pitanja i nedoumice vezane za tehničke i programske aspekte pripreme aplikacije za nepovratna sredstva EU. Ovom uslugom dobijate uvid u sve promene u procedurama i pravilima za apliciranje na javne konkurse  za nepovratna sredstva EU, kao i odgovore na sva pitanja i sve nedoumice sa kojima se susrećete prilikom pripreme prijedloga projekata. Nadalje, jedna od usluga savetovanje jeste i potpora kod provedbe projekata koje finansira EU.

Podrška za  pripremu, razvoj i implementaciju EU grant projekata nije zamjena za Vaš rad na pripremi projekta. Naši saveti samo olakšavaju Vaš rad prilikom pripreme projekta i daju mu dodatnu vrednost kao i veće izglede za dobijanje finansijske podrške projektu od strane EU.

 

ZAšTO KRONAUER Consulting?

KRONAUER Consulting je najbolja opcija savetovanja za pripremu, razvoj i implementaciju grant projekata EU.

Mi smo grupacija konsultanskih agencija specijalizovanih za pružanje usluga razvoja i implementacije projekata finasiranih iz fondova EU na prostoru Jugoistočne Europe sa sedištem u Zagrebu, Sarajevu i Beogardu.

Kroz podršku za pripremu, razvoj i implementaciju EU grant projekata pružamo Vam odličnu priliku da komunicirate direktno s profesionalnim osobljem iz celokupne regije koja ima dugogodišnje iskustvo rada na poslovima procene i odabira projekata te dodele finansijskih sredstava iz fondova EU.

U prethodnih 7 godina savetovali smo naše klijente na pripremi šezdesetak grant projekata.

Organizovali smo i održali više od 100 treninga i radionica na teme kao što su: pisanje i razvoj projekata prema EU standardima, PCM, priprema predloga projekta, dizajniranje i planiranje razvoja grant projekta, budžetiranje i logički okvir, procena tehničkog kvaliteta predloga projekta, javne nabavke prema standardima EU, upravljanje EU grant šemama, programiranje predpristupne pomoći EU, impementacija projekata EU, priprema izvještaja prema EU standardima.

U sklopu naših usluga nudimo Vam 3 različita paketa u zavisnosti od Vaših potreba:

Odaberite korisnički paket:

Prijava

Registracija (Novi korisnik)

 

 ©2011 Kronauer Consulting d.o.o.