Online savjetovanje

Online podrška

Podrška za pripremu, razvoj i provedbu EU grant projekata je usluga namijenjena svim zainteresiranim državnim i javnim institucijama, akademskoj zajednici, turističkim zajednicama, organizacijama civilnog društva i institucijama lokalne samouprave koje već pripremaju projekte za neki od javnih natječaja EU ili tek imaju namjeru aplicirati na neki od programa/fondova EU.

Financiranje od strane EU dostupno je gotovo za svako tematsko područje, od poljoprivrede do okoliša, od ljudskih prava i civilnog društva do visoke tehnologije i sigurnosti.

U korištenju sredstava EU mogu da učestvuju apsolutno svi, od vlada država, do jedinica lokalne samouprave, od privatnih tvrtki do NVO i pojedinaca. Procjenjuje se da samo Europska komisija godišnje dodijeli preko milijardu eura za različite grant projekte.

Samo u 2011. godini, Delegacija EU u BiH je objavila 14 javnih natječaja za dostavljanje prijedloga projekata za nepovratna (grant) sredstva EU u ukupnoj vrijednosti od 24 milijuna EUR.

Podrška za pripremu, razvoj i provedbu EU grant projekata, u zavisnosti od Vaših potreba,  pruža odgovore na sveukupna pitanja i nedoumice vezane za tehničke i programske aspekte pripreme aplikacije za nepovratna sredstva EU. Ovom uslugom dobijate uvid u sve promjene u procedurama i pravilima za apliciranje na javne natječaje za nepovratna sredstva EU, kao i odgovore na sva pitanja i sve nedoumice sa kojima se susrećete prilikom pripreme prijedloga projekata. Nadalje, jedna od usluga savjetovanje jeste i potpora kod provedbe projekata koje finansira EU.

Podrška za  pripremu, razvoj i provedbu EU grant projekata nije zamjena za Vaš rad na pripremi projekta. Naši savjeti samo olakšavaju Vaš rad prilikom pripreme projekta i daju mu dodatnu vrijednost kao i veće izglede za dobijanje financijske potpore projektu od strane EU.

 

ZAšTO KRONAUER Consulting?

KRONAUER Consulting je najbolja opcija savjetovanja za pripremu, razvoj i provedbu grant projekata EU.

Mi smo grupacija konzultanskih agencija specijaliziranih za pružanje usluga razvoja i provedbe projekata finaciranih iz fondova EU na prostoru Jugoistočne Europe sa sjedištem u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu.

Kroz podršku za pripremu, razvoj i provedbu EU grant projekata pružamo Vam izvrsnu priliku da komunicirate direktno s profesionalnim osobljem iz cjelokupne regije koja ima dugogodišnje iskustvo rada na poslovima procjene i odabira projekata te dodjele financijskih sredstava iz fondova EU.

U prethodnih 7 godina savjetovali smo naše klijente na pripremi šezdesetak grant projekata.

Organizirali smo i održali više od 100 treninga i radionica na teme kao što su: pisanje i razvoj projekata prema EU standardima, PCM, priprema prijedloga projekta, dizajniranje i planiranje razvoja grant projekta, budžetiranje i logički okvir, procjena tehničkog kvaliteta projedloga projekta, javne nabavke prema standardima EU, upravljanje EU grant shemama, programiranje predpristupne pomoći EU, provedba projekata EU, priprema izvješća prema EU standardima.

U sklopu naših usluga nudimo Vam 3 različita paketa u zavisnosti od Vaših potreba:

Odaberite korisnički paket:

Prijava

Registracija (Novi korisnik)

 

 ©2011 Kronauer Consulting d.o.o.